23 Şubat 2011 Çarşamba

TRAKYA TÜRKÜLERİ - RUMELİ TÜRKÜLERİ ALBUM 2007Albümdeki Eserler

1. 1. İnce Giyerim İnce (Koro)
2. 2. Bağya Girdim Budanmiş (Rüstem Avcı)
3. 3. Ah Tren Kara Tren (Zara)
4. 4. Varın Sorun Babasına (Zeynep Atagür)
5. 5. Bahçalarda Börülce (Sibel Güzel)
6. 6. Bulut Gelir Seher İle (Koro)
7. 7. Dramanın İçinde Yaparlar Pazar (Soner Özbilen)
8. 8. Şefo'nun Evi (Soner Özbilen)
9. 9. Kızılcıklar Oldu mu (KoroBayan)
10. 10. Aman Dayler (Şahin Gültekin)
11. 11. Bakkallar Satıyor (Elvan Erbaşı)
12. 12. Yüksek Yüksek Tepelere (KoroBayan)
13. 13. Evreşe Yolları Dar (Koro)
14. 14. Dere Geliyor Dere (Olcay Köker)
15. 15. Kurdelemin Uçları İpekten (Sabriye Sayın)
16. 16. Vardar Ovası (Şahin Gültekin)


http://uploading.com/files/f4fc1688/Rumeli%20Türküleri%20-%20Trakya%20Türküleri%20-%202007-by%20usta.rar.html

Rumeli’de Türkmenlerin İskanı

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de Türkmenleri İskanı

Yazıyı derleyen: İsmail Akkaya on Ara 21st, 2008 //Rumeli’de Türklerin İlk Yerleşmesi

Çeşitli Türk kavimleri  Kuzey Karadeniz steplerinden gelip VI. Yüzyıldan itibaren Balkan yarımadasına yerleşmişlerdir. Fakat Bizans’ın dini baskısı ve önceden yerleşik hayata geçmiş olan Slavlarla karışarak ortadan kaybolmuşlardır6.

Türklerin güneyden gelip Kuzeydoğu Bulgaristan’da yerleşmesi Anadolu Selçuklu Sultanı II.İzzeddin Keykavüs’ün (1238-1278) Dobruca’daki7  sürgün hayatıyla yakından bağlantılıdır8. Sultana bağlılığı devam eden çok sayıda Türkmen   Anadolu’dan gelip  Dobruca’ya yerleşti. Türkmenlerin bölgeye gelişi ile ilgili çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bunların odak noktasında daima Sarı Saltuk9 yer almaktadır. Sarı Saltuk, manevi olarak kendisine bağlı olan kalabalık sayıdaki Türkmen nüfusla birlikte Rumeli’ye gelmiş ve burasını yurt edinmiştir.
Sarı Saltuk’un Dobruca’daki faaliyeti ve faaliyet alanıyla ilgili en geniş popüler bilgi Evliya Çelebi Seyahatname’ sinde bulunmaktadır10. Seyahatname’ de Evliya Çelebi  sık sık gerçeklerle efsaneleri birbirine karışmıştır.
Yazıcızade Ali II. Murad’a ithaf ettiği Tarih-i Âl-i Selçuk’da ,  Rumeli’ye giden göçmenlerin bir kısmının Halil Ece ile birlikte Karesi İline11  geri döndüklerini, kalanların ise Sarı Saltuk’ın etrafında toplandıklarını kaydetmiştir12.

Rumeli’de Yollar ve Osmanlı Devletinin Fetih Yönleri

Rumeli’ye geçen Süleyman Paşa buradaki ana yollar boyunca akınlar yapmağa başlamıştı. Osmanlı kuvvetleri batıya, kuzey batıya ve kuzey doğuya doğru ilerlerken Romalıların yaptırdığı  ve daha sonra Bizans’ın da kullandığı yollardan yararlandılar. Bu yollar Sol Kol (Via Egnatia – canib-i yesar), Orta Kol (Via Militaris – tarik-i evsat) ve Sağ Kol (Kırım – Karadeniz ticaret yolu)13 olarak biliniyordu.
Sol Kol; İpsala, Gümülcine, Serez, Karaferiye ve oradan ikiye ayrılıp Tırhala ve Üsküp’e ulaşıyordu 14.Orta kol; Çirmen, Zağara, Filibe ve oradan ikiye ayrılıyordu. Birinci yol Sofya üzerinden Niş ve Belgrat’a ulaşıyor, ikinci kol Köstendil üzerinden Üsküp’e bağlanıyordu.
Sağ kola15 gelince; Bu yol Trakya’dan başlayarak  Kırklareli üzerinden kuzeye doğru devam ediyor, Edirne’den gelen yolla birleşip Tunca vadisini takip ederek Istrancaların ve Balkan Dağlarının doğal geçitlerinden geçmek suretiyle Karadeniz’e paralel olarak Tuna nehrine kadar ulaşıyordu. Yol büyük merkezlere ulaşacak şekilde bazı yerlerde ikiye ayrılarak devam ediyordu. Pravadı’dan batıya giden yol Tırnovo ve Niğbolu’ya ulaşıyor, asıl yol kuzeye doğru devam ediyor ve Dobruca’dan geçip Babadağ’a geldikten sonra Tuna nehrini geçiyordu. Tekrar  ikiye ayrılan yolun doğuya doğru devam eden kolu  Kırım’a gidiyor, diğeri Yaş üzerinden Kuzey Denizine kadar ulaşıyordu.
Sağ kol, askeri anlamda orta kol kadar faal olmamasına rağmen önemini daima korudu. Bu koldan yapılan akınlar Mihal oğullarının denetiminde  bulunuyordu16. İstanbul’a buğday, et ve tuz sağlayan  merkezlerin yoğunluğu  bu güzergahta idi. Buğday ve kesimlik hayvanların kara yolu veya denizyolu ile başkente ulaştırılması bu yolun  önemini arttırıyordu17. Köstence, Varna, Burgaz, Mesembria gibi sağ kolun önemli limanlarından her türlü üretim başkente ulaştırılıyordu.
Fetihler tamamlanınca  uclarda idari, askeri ve stratejik anlamda çeşitli konular  göz önünde bulundurularak Sancak teşkilatı kuruldu.  Sancaklar askeri ve idari birim olarak Rumeli Beylerbeyliğinin  yönetiminde toplandı18.

DEVAMI İÇİN aşağıya tıklayın


22 Şubat 2011 Salı

ELVEDA RUMELİ - DİZİ MÜZİKLERİ - 2008Sanatçılar ;
Kemal Sahir Gürel
Erdal Güney
Hüseyin Yıldız
Ayşe Önder
İrşad Aydın
1. Balkan Rüzgarı (Enstrumantal)   Müzik: Ayşe Önder

2. Çıkayım Gideyim   
Söz & Müzik: Anonim Solist: Yasemin Göksu

3. Bozdoğan  
Söz: Mustafa Nuhut Müzik: Erdal Güney Solist: Erdal Güney

4. İsyankar Yürek
Söz: Barış Pirhasan Müzik: Ayşe Önder Solist: Esra Çetiner Vokal: Erdal Güney

5. Mavrova
Söz & Müzik: Anonim Solist: Yasemin Göksu

6. Mustafa'nın Aşkı
Söz: Barış Pirhasan Müzik: Ayşe Önder Solist: Esra Çetiner Vokal: Erdal Güney

7. Sözüm Var
Söz: Şebnem Sönmez Müzik: İrşad Aydın Solistler: Gülçin Santırcıoğlu, Tuna Orhan

8. Hati Kadın
Söz & Müzik: Anonim, Muammer Ketencioğlu ve Kadın Sesleri Topluluğu

9. Yağmur Yapar Yer Yaş Olur
Söz & Müzik: Anonim, Muammer Ketencioğlu ve Kadın Sesleri

10. Beşer'in Ardından
Söz: Mustafa Nuhut Müzik: Hüseyin Yıldız Solist: Sırat

11. Bir Fırtına Tuttu Bizi
Söz & Müzik: Anonim Solist: Sırat

12. Sıcak Bakışlar (Enstrumantal)
Müzik: Aynur Cihat

13. Deryalar (Enstrumantal)
Müzik: Kemal Sahir Gürel, Anonim

14. Renkli (Enstrumantal)
Müzik: Erdal Güney

15. Bozdoğan (Enstrumantal)
Müzik: Erdal Güney

16. Dere Geliyor Dere (Enstrumantal)
Müzik: Anonim

17. Damat (Enstrumantal)
Müzik: Anonim

18. Naif (Enstrumantal)
Müzik: Erdal Güney

19. Sarı Esintiler (Enstrumantal)
Müzik: Aynur Cihan

20. Rumeli'de İkindi (Enstrumantal)
Müzik: Erdal Güney

21. İsyankar Yürek (Enstrumantal)
Müzik: Ayşe Önder

22. Sevinç (Enstrumantal)
Müzik: Metin Bingöl

23. Rumeli'de Aşk (Enstrumantal)
Müzik: Ayşe Önder

24. Mavrova (Enstrumantal)
Müzik: Anonim

25. Rumeli'de Akşam (Enstrumantal)
Müzik: Erdal Güney

26. Beşer'in Ardından (Enstrumantal)
Müzik: Hüseyin Yıldız

27. Elveda Rumeli (Enstrumantal)
Müzik: Hüseyin Yıldız

28. Çatışma (Enstrumantal)
Müzik: Ayşe Önder

21 Şubat 2011 Pazartesi

BALKAN TÜRKLERİBalkan Türkleri karamanoğlu Beyliği Yörük Türkleridir. Moğollar 1222 yılında Orta Asya da Özbekistan ve Türkmenistan’ı işgal etmişti. Anadoluda ise o zaman Büyük Selçuklu Devleti bulunuyordu. Oğuzların avşar boyuna ait olan Karamanoğlu Beyliği 1228 yılında Moğol baskısından dolayı Anadoluya göç etmişler. Karamanoğlu Beyi Hacı Bektaşi Veli’nin müritlerindendir. Nuri sufi dir.anadoluya ulaşınca Büyük Selçuklu Beyi Alaattin Keykubat Karamanoğlu Beyliğini Karaman ilinin Toros dağlarının içinde bulunan Ermenek ilçesine yerleştirmiş. 1242 yılında vahşi Moğollar Anadoluya ulaşmış ve Büyük Selçuklu Devleti’ni savaşta yenip zayıf hale getirmiş. Selçuklu Devleti zayıflayınca Anadolu’daki Türkler on beylik haline dönüşmüş. Bu beylikler

1. Karamanoğlu Beyliği

2. Kadir Burhanettin Beyliği

3. Eşrefoğulları Beyliği

4. Aydınoğulları Beyliği

5. İnançoğulları Beyliği

6. Alaiye Beyliği

7. Tacettinoğulları Beyliği

8. Çobanoğulları Beyliği

9. Dulkadiroğlu Beyliği

10. Ramazanoğulları Beyliğidir.

Osmanlı Beyliği 1289 – 1300 yıllarında Eskişehir Sögütte kurulmuştur.

Selçuklu Devleti 1300 yılında çöktü.

Osmanlılar batıda Bizans toprağı olan Bilecik, Bursayı alarak batıda ilerlemeye devam etti. Daha sonra geriye dönerek Anadolu’daki Karamanoğlu Beyliği dışındaki Beylikleri teker teker savaşarak topraklarına kattı.

Anadolu’da en kuvvetli beylik olar Karamanoğlu Beyliğini topraklarına katmak için aralıklı olarak 100 yıl savaşmıştır.

1277 yılında Karamanoğlu Beyliği Moğollar ve Selçuklular savaş yaparak onları yenmiştir. Karamanoğlu Beyliği Konyayı alarak Türkçenin Anadoluya yerleşmesine neden olmuştur. Çünkü o yıllarda Anadoluda Farsca, Arapça gibi dillerde konuşuluyordu, Karamanoğlu Beyi Mehmet Bey Konyayı aldıktan sonra Anadoluda Türkçeden başka dil konuşulmayacak diye emir yayınlamıştır.

Osmanlılar 1374 yılında Balkanlara ulaşmış ve Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbulu almasıyla çok güçlenmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Anadoluda bulunan Karamanoğlu Beyliğiyle 1466 savaş yaparak yenmiştir. Fatih Sultan Mehmet oğlu Cem Sultanı Karamana yollayarak 1466-1486 Karamanoğlu Beyliğinin başına geçmiştir.

20 yıl içerisinde Karamanoğlu Beyliğini tamamen bitirmek için Karamanoğlu Beyliği halkını Balkanlara göç ettirmişler ve yerleştirmişlerdir. Bugünkü Makedonya, Bulgaristan ve Yunanistan. Böylelikle Balkanlar Türk yurdu olmuştur.

Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatarük Karamanoğlu Yörük Türklerindendir. Dedesi Hafız Ahmet Efendi Karamanoğlu Beyliğinden Yunanistan’nın Manastır vilayeti Kocacık Nahiyesine yerleşen Yörük Türklerindendir.

Annesi ise Aydınoğulları Yörük Türklerindendir.

1878 yılında Osmanlı İmparatorluğu Ruslarla savaş yapmış, savaşın komutanı Gazi Osman Paşa bu savaşta galip durumundayken; İstanbul da Sarayda ihtilal yapılmış ve Padişah Abdülaziz tahtan indirilmiştir. Bu kargaşadan dolayı Gazi Osman Paşaya yiyecek ve cephane yeterince ulaşamamıştır ve Gazi Osman Paşa yenilmiştir.

Ruslar, Bulgar milisleri birlikte İstanbul Yeşil Köye kadar ulaşmıştır. Rus ordusunun önünde 1 milyon iki yüz bin Türk İstanbul’a ulaşmak için göç etmiştir. Göç eden dört yüz bin Türk yollarda soğuktan ve açlıktan ölmüştür.

Berlin antlaşmasıyla Ruslar geri çekilmiş ve Bulgaristan’ın yarısına muhtariyet verilmiştir, Dış işleri Osmanlı tarafından iç işleri ise Bulgarlar tarafından yürütülecektir.

1902’ye kadar göç ve Türk direnişi devam etti.

1912-1914 Balkan Savaşlarında Osmanlı İmparatorluğu Balkanları tamamen kaybetmiştir. Balkanlarda milyonlarca Türk kalmıştır.

Cumhuriyet döneminde 1938,1950,1968,1979,1989 yılları arasında bir milyon Türk Anadolu’ya gelmiştir.

Halen milyonlarca Türk Balkanlarda yaşamaktadır.

Balkan Türklerinin kökeni Karamanoğlu Beyliğinin Yörük Türkleridir.

Bu bilgiler Mustafa YÜKSEL tarafından Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi ve Türk İslam Tarihi Ansiklopedisinden yararlanarak hazırlanmıştır.

20 Şubat 2011 Pazar

Vardar Ovası

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılardan olan Vardar Ovası. Atatürk'ün doğup büyüdüğü yerlerden bir esinti...

İndirmek için;
Balkan Müziği Korosu
http://rapidshare.com/#!download|143tl|43107595|RUMELi_TURKULERi1_-vardar_ovas__305_.mp3|2631Vardar Ovası
Makedonya'nın tam ortasında, taze bir gelinin elindeki kına gibi güzel kokulu, şanlı geçmisinin hasretiyle dolu dolu akan, her taşı ve her eseri bir tarih şaheseri olan, bu diyarın alnına yazılı bir bir nehir; vardar... Her ırmak gibi; kimi zaman hayat, kimi zaman da çaresizligin esaretinde vuslat sunar buranın insanlarına. cefakar, vefakar nehirlerdendir. Geceleri mavi bir çarşafın üzerinde Skopje'nin ışıklarıyla dans ederken , içinde biriktirdiği hüzün de bellidir ürkek dalgalarında... Gözyaşları kalmıştır Göç kervanlarından miras olarak... Ayrılan sevgililerin, yarım kalan her şeyin acısı çökmüştür yüreğine. Ve bu nehirle kol kola verip dağları, tepeleri aşan insanların geçtiği yol vardır: Vardar Ovası !... Bu ovanın namına söylenegelir işte vardar ovası türküsü... Al topuklu beyaz kızların diyarı MayaDağdan yükselir nağmeler...

Mayadağ'dan kalkan kazlar
Al topuklu beyaz kızlar
Yarimin yüreği sızlar
Eğlenemem aldanamam
Ben bu yerlerde duramam

Vardar ovası, vardar ovası
Kazanamadım sıla parası
Vardar ovası, Vardar ovası
Kazanamadım rakı parası

Mayadağ'ın yıldızıyım
Ben annemin bir kızıyım
Efendimin sağ gözüyüm
Eğlenemem aldanamam
Ben bu yerlerde duramam


Vardar ovası, vardar ovası
Kazanamadım sıla parası
Vardar ovası, Vardar ovası
Kazanamadım rakı parası...

Mavrova'dan Aldım Sümbül

Mavrova'dan Aldım Sümbül
İndir 
http://rapidshare.com/#!download|151l33|41608305|MAvrova_dan_Ald__305_m_Suembuel.MP3|2815


Mavrova..Makedonya'da Türklerin en yoğun bulunduğu şehir olan Gostivar'a bağlı bir bölgedir.. Doğanın suskunluğunun en güzel ses bulduğu yerdir. O kadar ki gün batımları bile şenliklidir burada... Makedonya'nın batısında, Gostivar civarında, muhteşem güzellikteki, görülmesi elzem yerlerdendir. Gelinliğini giymiş yüksek dağlar, o dağların vardar nehrine kadar uzanan beyaz duvağını suya değmesin diye tutan eteklerindeki tahta evler, göl ortasındaki kiliseler, gelincik festivalleri, ve en önemlisi de sümbüller!!

mavrova’dan aldım sümbül bir okka nohut
al beni bre sar more sümbül yanında uyut

gel yanıma gir canıma ayletme beni
yedi da sene mapista yatsam saracam seni

mavrova’dan çıktın sümbül üç gün eylendin
üç günün içinde sümbül kimi beğendin

gel yanıma gir canıma ayletme beni
yedi da sene mapista yatsam saracam seni

mavrova’dan aldım sümbül bir okka biber
kazada kaza geldim sümbül yok senden dilber

gel yanıma gir canıma ayletme beni
yedi da sene mapista yatsam saracam seni...


Mavrova'nın orta yerinde uzanan vardar nehri kenarlarında, balkan rüzgarının dokunuşlarıyla hovardaca salınan güzeller güzeli sümbüllerin kokusunu hissettirir bu güzel urumeli türküsü... makedonya topraklarından doğmuş, kıpır kıpır, en az o salınan sümbül kadar neşeli, güzelim bir eserdir. trakya ağzının leziz ünlemleri de şarkıda yer almaktadır. şükriye tutkun'dan da dinlenmesi gerekir.

Kırcaliyle Arda Arası Mp3


Radidshare Linki
http://rapidshare.com/#!download|144dt|41402787|RUMELI_-_AMAN_BRE_DERYALAR.mp3|4193

Kırcaliyle Arda Arası
Kırcaliyle arda arası
saat sekiz sırası(yusufum saat sekiz sırası)
civan da yusuf'umu ardalılar ağlıyor
yoktur hal çaresi

aman bre deryalar kanlıca deryalar
biz nişanlıyız
ikimizde bir boydayız
biz delikanlıyız

çıkar aba poturunu
dalgalar artacak (yusufum)
demedim mi ben sana (canlar bre yusuf'um)
kayığımız batacak

aman bre deryalar kanlıca deryalar
biz nişanlıyız
ikimizde bir boydayız
biz delikanlıyız

kırcaliyle arda boylarında
kimler gidecek
garip yusuf’un annesine
kim haber verecek...
                                             Şeytan Köprüsü-Kırcali

Selanik Türküsü - Uğur Yüce


Uğur Yüce
Selanik Türküsü
Amatör Şarkılar Vol.1

Selanik Türküsü

''Çalın Davulları" olarakta bilinen türkünün sözleri

Çalın davulları çaydan aşağıya (Amman)
Mezarımı kazın dostlar belden aşağıya
Koyun sularımı kazan dolunca (Amman)

Aman ölüm zalim ölüm
Üç gün ara ver
Al başımdan bu sevdayı
Götür yare ver


Selanik içinde selam okunur (Amman)
Selamin sedası dostlar cana dokunur
Gelin olanlara kına yakılır (Amman)


Aman ölüm zalim ölüm
Üç gün ara ver
Al başımdan bu sevdayı
Götür yare ver

19 Şubat 2011 Cumartesi

FAHRİYE GÜNEY - Rumeli Türküleri (4 CD)

1.Albüm Fahriye Güney- Rumeli Türküleri(CD 1)
1- Balkan Güzeli (Payduska)
2-Drama Köprüsü(Debreli Hasan)
3-Arda Boyları
4-Muradiye
5-Osman Aga(Safiyem)
6-Vurma Murat(Kara Ova Düğünü)
7-Tuna Nehri (OSMAN PAŞA)
8-Deryalar
9-Alan Çayırları
10-Lofçalı
11-Vah Ustam
12-Rıçenitsa(Balkan Oyunu)
LİNK
http://rapidshare.com/files/81417135/1-FAHR__304_YE_GueNEY_.rar.html


2.Albüm Fahriye Güney- Rumeli Türküleri(CD 2)
1-Kıtır Şekerim
2-Çılgın Göçmenim
3-İmam Leyla
4-Çok Özledim
5-Allah'ım Yalvarıyorum
6-Göçmenlerin Kızları
7-Romentsa(Romen)
8-Feridem
9-Bal Gibisin
10-Kıbrıs
11-Kızanlık
12-Prova Horo
LİNK
http://rapidshare.com/files/81427421/FAHRIYE_GUNEY_2._ALBUM.rar.html

3.Albüm Fahriye Güney- Rumeli Türküleri(CD 3)
1-Deryalar
2-Hastane Önünde İncir Ağacı
3-Dayler Dayler
4-Alişimin Kaşları Kare
5-Ramizem
6-İyri Dere Köprüleri
7-Koşukavak Çamları
8-Çanakkale İçinde
9-Osman Paşa
10-Yeşil İpek
11-Gül Alim
12-Kır Beygir
13-Dere Geliyor Dere
14-Kızılcıklar Oldumu
LİNK
http://rapidshare.com/files/81495757/Fahriye_Gueney-_DESTANLASAN_RUMELI_TURKULERI.rar.html


4.Albüm Fahriye Güney- Rumeli Türküleri(CD 4)
1-Sancak Saçlı
2-Şakaladım
3-Kayalarda Patlar (Hit)
4-İlimon Ektim
5-Ey Kırcaali (Hit)
6-Aşkım
7-Meliham
8-Cebelli Kız
9-Arpa Buğday
10-Fasülye
11-İzmirin Kavakları
12-Kına
13-Ayşe
14-Kara Gözlü
15-Kaynana
16-Kaya Başına
17-Kasap Havası
18-Damat Oyunu
19 Şinanaari
20-Armut Dalda
LİNK
http://rapidshare.com/files/81455860/FAHRIYE_GUNEY-_RUMELI_TURKULERI_2007.rar.html

Faruk Yılmaz - Türkülerde Rumeli 2010

Albümdeki Eserler

1. Ayletme Beni
Derleyen: Anonim
2. Bir Fırtına Tuttu Bizi
Derleyen: Yücel Paşmakçı Kaynak Kişi: Fatma Çil
3. Karayusuf
Söz & Müzik: Havva Karakaş
4. Remziyem
Derleyen: Nihat Kaya Kaynak Kişi: Hasan Rodoplu
5. Çalsın Davullar
Derleyen: Ali Küçükdemirci Kaynaık Kişi: Faruk Yılmaz
6. Marvora
Derleyen: Yücel Paşmakçı Kaynaık Kişi: Faruk Yılmaz
7. Kalk Gidelim Nemse’ye
Derleyen: Faruk Yılmaz Kaynak Kişi: Aşık Ali Tanburacı, Sezai Çetin
8. Damderenin Taşları
Derleyen: Ali Küçükdemirci Kaynak Kişi: Faruk Yılmaz, Urupçalı Mehmet
9. Diskotna’nın Meşesi
Derleyen: Ali Küçükdemirci Kaynak Kişi: Faruk Yılmaz, Urupçalı Mehmet
10. Hasan Orak Biçiyor
Derleyen: Ahmet Yamacı Kaynak Kişi: Mehmet Büyükgüngör
11. Karakayalarda Fatmem
Derleyen: Hüseyin Yatırık Kaynak Kişi: Seyyali Kaniş
12. Püskül Pencereden Uçtu
Derleyen: Muzaffer Sarısözen Kaynak Kişi: Yöre Ekibi
13. Rodop Dağları
Derleyen: Rüstem Avcı Kaynak Kişi: Salim Kahraman
14. Arzu İle Kamber
Derleyen: Faruk Yılmaz Kaynak Kişi: Esma Okşit
15. Sabahın Seher Vaktinde
Kaynak: Anonim
16. Kırcaali’nin Pazarı
Derleyen: Ali Küçükdemirci Kaynaık Kişi: Faruk Yılmaz
17. Sülüman Ağa
Derleyen: Faruk Yılmaz Kaynak Kişi: Esma Okşit
18. Üç Kuş İdik
Derleyen: Ali Küçükdemirci Kaynaık Kişi: Faruk Yılmaz3 Alternatif Link

http://www.fileserve.com/file/P7x9cgC

http://hotfile.com/dl/85282638/78b9c01/Faruk_Ylmaz_-_Trklerde_Rumeli_2010.rar.html

http://www.mediafire.com/?vfr3v1h6ufo3cwa